Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут" (ХАІ)
Факультет радіоелектроніки, комп'ютерних систем і інфокомунікацій (РЕКСІ)

КАФЕДРА АЕРОКОСМІЧНИХ РАДІОЕЛЕКТРОННИХ СИСТЕМ (№501)

Наші викладачі

Жила С.С.

Жила С.С.

Завідувач кафедри
К.т.н.

Шульгин В.И.

Шульгін В.І.

К.т.н., професор

Абрамов А.Д.

Абрамов О.Д.

Доцент кафедри
К.т.н., с.н.с.

Волосюк В.К.

Волосюк В.К.

Професор кафедри
Д.т.н., професор

Барышев И.В.

Баришев І.В.

Професор кафедри
Д.т.н., професор

Павликов В.В.

Павліков В.В.

Проректор з наукової роботи
Професор кафедри

Яковлев В.Г.

Яковлєв В.Г.

Доцент кафедри

Руженцев Н.В.

Руженцев М.В.

Пров. наук. спів.
Д.т.н., с.н.с.

Мазуренко А.В.

Мазуренко О.В.

Доцент кафедры
К.т.н., доцент

Щербина К.А.

Щербина К.О.

Доцент кафедри
К.т.н.

Нежальская К.Н.

Нежальська К.М.

Доцент кафедри
К.т.н.

Одокиенко А.В.

Одокієнко О.В.

Декан факультету «Радіоелектроніки, комп’ютерних систем та інфокомунікацій»

Доцент кафедри

Душепа В.А.

Душепа В.А.

Старший викладач

Баровський В.М.

Баровський В.М.

Старший викладач

Попов А.В.

Попов А.В.

Доцент кафедри

Вертий А.А.

Вертій О.О.

Пров. наук. спів.
Д.ф.-м.н.

Вонсович М.А.

Вонсович М.А.

К.т.н
Докторант кафедри

Власенко Д.С.

Власенко Д.С.

Асистент

Інкарбаєва О.С.

Інкарбаєва О.С.

Асистент

Перетятько М.С.

Перетятько М.С.

Асистент

Церне Е.О.

Церне Е.О.

Асистент

Черепнін Г.С.

Черепнін Г.С.

Асистент

Кошарський В.В.

Кошарський В.В.

Асистент

Колесніков Д.В.

Колесніков Д.В.

Асистент