Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут" (ХАІ)
Факультет радіоелектроніки, комп'ютерних систем і інфокомунікацій (РЕКСІ)

КАФЕДРА АЕРОКОСМІЧНИХ РАДІОЕЛЕКТРОННИХ СИСТЕМ (№501)

Первинна акредитаційна комісія освітньої програми магістрів

З 10.12 по 12.12 поточного року на кафедрі 501 Аерокосмічних радіоелектронних систем пройшла первинна акредитаційна комісія освітньої програми магістрів "Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси" зі спеціальності 172 "Телекомунікації та радіотехніка" . Експерти з Сумського національного університету  та Національного авіаційного університету відзначили високий рівень наукової діяльності кафедри, якісну базу матеріально-технічного забезпечення, молодіжний склад кафедри та популярність нашої спеціальності  серед абітурієнтів з вищою освітою ступеня бакалавр (25 магістрів в цьому році). Керівництво кафедри та співробітники вдячні один одному за плідну працю, віру в майбутнє та патріотичний дух кафедри Фальковича С. Є.